Liên hệ

SALES

 • 0909.373.166
 • 0934.77.66.68
 • Công ty CP dầu khí Đông Đô
 • 0904.633.918
 • daukhidongdo.vn

RENT

 • Apartment
 • 024 6686 4854
  0919 528 209
 • Office
 • 0934.77.66.68
 • Địa chỉ: căn 5a2-4, tháp 1, Dolphin Plaza

 • Phone: 0934 776 668

 • Email: booking@dolphinplaza.com.vn

SALES

RENT